Seminer (MMR 682) Ders Detayları

Ders Adı: Seminer
Kod: MMR 682
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç:
İçerik: Tez çalışmalarının kavramsal temelini oluşturmak için yapılan araştırmaların sunum ve tartışmaları
Dönemi: Her İkisi
Teori: 0
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5