Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Ders Adı: Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri
Kod: MMR 501
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Bilimsel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırma süreci, araştırma sorusu ve hipotez oluşturma, literatür taraması, içsel geçerlik ve dışsal genelleme, örneklem oluşturma teknikleri, etik standartlar ve yasal sınırlamalar, veri toplama teknikleri; gözlem, görüşme, anket, deneysel araştırma, veri analizi-istatistiksel analizler, kaynak gösterme, bulgu ve sonuç bölümü oluşturma, bilimsel yazım kuralları.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5