Tez Önerisi (MMR 691) Ders Detayları

Ders Adı: Tez Önerisi
Kod: MMR 691
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Doktora öğrencisi, resmi olarak doktora adayı olarak araştırma çalışmalarına başlamak üzere, literatürde ve akademik ortamlarda yayımlanmış bilgi birikimini kullanarak, öngörülemeyen sorunların da gözönüne alınması ile ayrıntılı bir araştırma konusu önerisi yapmalıdır.
İçerik: Mimarlık disiplini kapsamında olan araştırma konuları
Dönemi: Her İkisi
Teori: 0
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 20