Yapı Akusitiği Kuramı (MMR 643) Ders Detayları

Ders Adı: Yapı Akusitiği Kuramı
Kod: MMR 643
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Akustiğin temel prensipleri, gürültü, iç mekan akustiği ve seçilen tez konularının akusti ile ilişkili yönlerini araştırır.
İçerik: İç mekanda ses ve yankı denetimi; mimari tasarımda akustikle ilgili olumlu ve olumsuz etkilerin değerlendirilmesi; tasarım aşamasında ve kullanım sürecinde alınması gereken teknik önlemler.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 7.5