Mimari Aydınlatma Teknikleri (MMR 652) Ders Detayları

Ders Adı: Mimari Aydınlatma Teknikleri
Kod: MMR 652
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Temel aydınlatma bilgilerinin verilmesinden sonra mimari aydınlatma kavramları işlenecek ve belirlenen bir konuda uygulama yapması için pratik çalışmalar yapar.
İçerik: Mimari tasarımda iç mekan aydınlatmasının olumlu ve olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi; çevre aydınlatması, görme, ışık denetimi v.b. konular ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5