Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması (MMR 661) Ders Detayları

Ders Adı: Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması
Kod: MMR 661
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Tarihi çevre bilinci ve oluşturulması, Mimari yapılarda, koruma kavramı ve boyutlarının tanımlanması, restorasyon ve onarım öncesi yapılması gereken restitüsyona yönelik araştırmalar anlatılır. Bu içerikte, • korunması gerekli değerlerin tanımlanması ve sınıflandırılması, • korunması gerekli kültür varlıklarının koruma sorunlarının saptanması, • kültürel varlıkların korunmasına yönelik çalışmalar örnek uygulamalarla yasal çerçevede anlatılması, • kültür varlıklarına uygulanabilecek müdahale türlerinin tanımlanması.
İçerik: Doktora tezine ilişkin bir konu ile ilgili kaynakların, hukuksal statünün, ve ilgili kurumlardaki arşiv belgelerinin (harita, gravür, fotoğraf, olası restorasyon projeleri v.b.) araştırılması; elde edilenlerin incelenmesi sonucu edinilen bilgilere dayalı bir sentez oluşturulması.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5