Kültürel Miras Yönetimi (MMR 676) Ders Detayları

Ders Adı: Kültürel Miras Yönetimi
Kod: MMR 676
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Kültürel mirasın kapsamı, korunması, tanıtımı, yönetimi konularında bilgi edinilerek sorunların koruyarak çözümüne yönelik beceri geliştirmek
İçerik: Kültürel miras kapsamındaki kaynakların araştırılması, korunması, tanıtımı ve yönetilmesi; uluslararası ve ulusal kurumlar, yasalar ve kararlar; kültürel mirasın tanımlanması ve yönetimi ile ilgili kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlar; kültürel miras ile kültür ekonomisi-endüstrisi ilişkisi (yurt içi-yurt dışı örneklerle arkeolojik ve kentsel sit alanları, örenyerleri, müzeler, mimari ve endüstriyel mirasa yeni işlev kazandırılması v.b. konular).
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5