Mimarlıkta Temel Tasarım I (MMR 101) Ders Detayları

Ders Adı: Mimarlıkta Temel Tasarım I
Kod: MMR 101
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç:
İçerik: Tasarım deneyimi, kavram ve ilkeleri; bileşenleri şekil, çizgi, renk ve doku olan iki boyutlu tasarım; bu ögelerin yanı sıra, ışık, gölge ve yüzey plastisitesini içeren röliyef tasarımı; ve tüm bu ögelerle birlikte cisim, boşluk, kütle, ve uzam ögelerini yaratan üç boyutlu tasarım çalışmaları.
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 8
Laboratuar: 0
Kredi: 8
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 10