Mimari Kalıtı Koruma (MMR 482) Ders Detayları

Ders Adı: Mimari Kalıtı Koruma
Kod: MMR 482
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Ders; Mimari/ tarihi koruma alanında öğrencilere genel bir bakış açısı ve kavrama yeteneği kazandırmak için tasarlanmıştır. Kültürel mirasın korunması konusunda bilinci geliştirme ve kritik analiz yapabilme sürecini kapsamaktadır. • Tanımlayıcı analizler; Koruma kavramı ve boyutlarının tanımlanması, • Korunması gerekli değerlerin tanımlanması ve sınıflandırılması, • Korunması gerekli kültür varlıklarının koruma sorunlarının saptanması, • Korumadaki başlıca aktörler: Devlet ve sivil toplumun korumadaki rolü • Kültürel varlıkların korunmasına yönelik çalışmaların, örnek uygulamalarla yasal çerçevede anlatılması, • Korumanın ekonomik boyutu • Koruma türleri; Kültür varlıklarına uygulanabilecek müdahale türlerinin tanımlanması. Ders; örneklendirilmiş ders anlatımı, davetli konuşmacı, teknik gezi ve sınıf içi tartışmalarla aktarılacaktır.
İçerik: Koruma ile kültür mirası kavramları; kültür mirasının korunmasına ilişkin kuram, teknik ve süreçler; tarihi yapıların restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması; yenilenme ve işlev değiştirilmesi için yeniden tasarıma yönelik kuramsal ve uygulama bilgisi; çağdaş koruma kuramı ve teknikleri; alan çalışması yapılarak proje hazırlanması.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6