Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları

Ders Adı: Mimari Tasarım VI
Kod: MMR 402
Ön Koşul Ders(ler)i: MMR 401 - Mimari Tasarım V
Amaç:
İçerik: Kentsel tasarım söylemleri ile yeni teknolojik imkanların ve çok boyutlu araştırmanın yer verildiği bir mimari tasarım projesi için, yakın çevredeki mevcut yapılaşma ve çevre analizleri yapılması; her öğrencinin kazanmış olduğu mimari tasarım birikimi ile bireysel olarak stüdyo uygulamaları ve eleştirileri eşliğinde, işlev, mekânsal örgütlenme ve strüktür ilişkisi kurulan, özgün bir tasarım fikri ile geliştirilen bir mimari forma ulaşması ve 2 ve 3 boyutlu olarak sunması.
Dönemi: Bahar
Teori: 4
Uygulama: 8
Laboratuar: 0
Kredi: 8
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 10