Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Ders Adı: Mimari Anlatım Teknikleri I
Kod: MMR 103
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Mimari teknik çizim yöntem ve kuralların öğretilmesi, çizim yapma becerisinin kazandırılması
İçerik: Çizim araçları kullanılma esasları; çizgi ve yazı uygulamaları;geometrik şekillerin iki boyutlu çizim teknikleri; bir objenin iki boyutlu görünüşlerinin dik izdüşüm metodu ile çizilmesi; plan, kesit ve görünüş çizim teknikleri.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6