Mimarlık İlke ve Kavramları (MMR 111) Ders Detayları

Ders Adı: Mimarlık İlke ve Kavramları
Kod: MMR 111
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç:
İçerik: Mimarlık disiplini ve mimari tasarımın kapsam, deneyim ve kavramları; biçim olgusu; biçimlerin davranış özellikleri, a.) bedensel, mekansal ve yüzeysel özellikleriyle ilgili algısal değerleri, görsel düzen ilkelerinin nasıl kullanıldığı, b.) strüktürel ilke ve sistemleri, c.) yerine getirdikleri işlevler; Antik Çağlar'dan günümüze tanımlanmış mimari dönemlerin mekansal organizasyon / tasarım ilke ve kavramları
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4