Çağdaş Mimarlık Akımları (MMR 322) Ders Detayları

Ders Adı: Çağdaş Mimarlık Akımları
Kod: MMR 322
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: • Dünya mimarlığı örneklerini tarihsel bağlamda anlatmak • Yakın dönem mimarlık tarihi hakkında sorgulama, karşıt görüşleri değerlendirebilme, ulaşılan sonuçları irdeleme becerisi kazandırmak • Türkiye yerel mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında irdelemek • Yakın dönem mimarlık tarihi kapsamında farklı kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekansal örüntülerinin farklılığını kavratmak
İçerik: 1950 ve 60’larda Modernizm: Malzeme Modernizmi;BölgeselModernizm;Uluslararası Üslup; Geç Uluslararası Üslup; Brütalizm; Çağdaş İslam; Neo-Rasyonalizm;Metabolizm; Tarihselcilik ve Modernizm karşı duruşu; Post-Modernizm; anlamsal ve biçimsel arayışlar; Yeni tarihselcilik; Avrupa Post-Modernizmi; Mühendislik Modernizmi; Strüktüralizm; High-Tech; Sayısal Mimarlık, Dekonstrüktivizm; Yüksek ve Yeşil Kuleler; 1950 sonrası Türkiye Mimarlığı
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3