Çağdaş Mimarlık Akımları (MMR 322) Ders Detayları

Ders Adı: Çağdaş Mimarlık Akımları
Kod: MMR 322
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Avangart akımları içine alan ve yakın zaman manifestolarıyla devam eden diyalektik süreç; Art Nouveau, De Stijl, Ekpresyonizm, Fütürizm ve Konstrüktivizm; Bauhaus idealizmi ve gerçekçiliği; Modern Mimarlığın öncüleri; Modernite ve Modern Kent: CIAM Kongreleri; mimarlık ve toplumsal sorumluluk; Art DECO; Totaliter Mimarlık; 1950 ve 60’larda Modernizm: Uluslararası Üslup; Tarihselcilik ve Modernizm karşı duruşu; Post-Modernizm; anlamsal ve biçimsel zenginleşme; Yeni tarihselcilik; Avrupa Post-Modernizmi, Dekonstrüktivizm.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3