Mimari Tasarım V (MMR 401) Ders Detayları

Ders Adı: Mimari Tasarım V
Kod: MMR 401
Ön Koşul Ders(ler)i: MMR 302 - Mimari Tasarım IV
Amaç:
İçerik: Kentsel tasarım söylemleri ile yeni teknolojik imkanların ve çok boyutlu araştırmanın yer verildiği bir mimari tasarım projesi için, yakın çevredeki mevcut yapılaşma ve çevre analizleri yapılması; her öğrencinin kazanmış olduğu mimari tasarım birikimi ile bireysel olarak stüdyo uygulamaları ve eleştirileri eşliğinde, işlev, mekânsal örgütlenme ve strüktür ilişkisi kurulan, özgün bir tasarım fikri ile geliştirilen bir mimari forma ulaşması ve 2 ve 3 boyutlu olarak sunması.
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 8
Laboratuar: 0
Kredi: 8
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 10