Kent Planlama İlkeleri (MMR 311) Ders Detayları

Ders Adı: Kent Planlama İlkeleri
Kod: MMR 311
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Mimarlık mesleğinin temel uygulama alanı olan Kent'in ve Kent Planlama disiplininin temel kavramlar, tarihçe, günümüz kentleri ve özellikle tasarım anlamında tanımlanmasını amaçlamaktadır
İçerik: Kent'in ortaya çıkışı, farklı dönemlerde gelişimi; kentsel yaşam olgusu ve kenti oluşturan kullanım ve kullanım alanlarının ve etmenlerin mesleki terminolojisi; planlamanın kente yaklaşımı ve farklı kent parçaları ile kent bütününün planlama ilkeleri; kentsel çevreyi şekillendiren etmenler; kentsel kavramlar, veriler ve kentsel alanların iç yapıları; kentleşme ve planlama süreçleri.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3