Fiziksel Çevre Denetimi II (MMR 382) Ders Detayları

Ders Adı: Fiziksel Çevre Denetimi II
Kod: MMR 382
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: İç mekanda ses ve yankı kontrolü ve tasarımda olumlu ve olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi; yapım ve kullanım aşamasında mimari projelerde yangına karşı alınması gereken teknik önlemler.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5