Fiziksel Çevre Denetimi II (MMR 382) Ders Detayları

Ders Adı: Fiziksel Çevre Denetimi II
Kod: MMR 382
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrenci Doğal ve yapay çevreyi tanır, Doğal ve yapay çevrenin insan ve mimari tasarım üzerindeki etkilerini öğrenir. Tesisat ve yangın güvenliği konusunda uygulama yapmayı öğrenir.
İçerik: Doğal ve yapay çevre ve çevrenin insan üzerindeki etkileri. Doğal ve yapay enerji kaynakları. Tesisat bilgileri (temiz ve kirli su, ısıtma, aydınlatma) yapım ve kullanım aşamasında mimari projelerde yangına karşı alınması gereken teknik önlemler.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5