Kentsel Tasarım Projesi (MMR 306) Ders Detayları

Ders Adı: Kentsel Tasarım Projesi
Kod: MMR 306
Ön Koşul Ders(ler)i: MMR 311 - Kent Planlama İlkeleri , MMR 202 - Mimari Tasarım II
Amaç:
İçerik: Seçilen bir kent parçasının farklı ölçeklerde analiz edilmesi ve tasarımının gerçekleştirilmesi; tasarımın oluşturulmasında farklı ölçeklerdeki karar alma süreçleri; kentle ilgili seçilen okumalarla kentsel tasarım dilinin oluşturulması. Ön koşul: MMR 311 Kent Planlama İlkeleri; MMR 202 Mimari Tasarım II
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4