Kentsel Tasarım Projesi (MMR 306) Ders Detayları

Ders Adı: Kentsel Tasarım Projesi
Kod: MMR 306
Ön Koşul Ders(ler)i: MMR 311 Kent Planlama İlkeleri
Amaç: Derslerde tartışılan konularla desteklenerek seçilen bir kent parçasının farklı ölçeklerde analiz edilmesi ve tasarımının gerçekleştirmesi temel alınır. Böylece, farklı ölçeklerde karar alma süreçleri deneyimlenerek son ürünün oluşturulma sürecine katkıda bulunması hedeflenir. Bu kurgunun iki ve üç boyutlu tekniklerle ifadesi üzerinde durulur. Kentsel tasarım dilinin oluşması desteklenir.
İçerik: Seçilen bir kent parçasının farklı ölçeklerde analiz edilmesi ve tasarımının gerçekleştirilmesi; tasarımın oluşturulmasında farklı ölçeklerdeki karar alma süreçleri; kentle ilgili seçilen okumalarla kentsel tasarım dilinin oluşturulması.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4