Mimarlıkta Temel Tasarım II (MMR 102) Ders Detayları

Ders Adı: Mimarlıkta Temel Tasarım II
Kod: MMR 102
Ön Koşul Ders(ler)i: MMR 101 - Mimarlıkta Temel Tasarım I
Amaç:
İçerik: Strüktürel ilke – biçim ilişkisi; insan ölçeğinde ve mimari ölçekte işlev – mekansal biçim ilişkisi; analizler ile elde edilen verilerin tasarlama bilgilerine dönüştürülmesi; karmaşık olmayan mimari tasarım konularında strüktür-mekan-işlev bütünlüğünün kurulması; topoğrafyanın mimari ve kentsel ölçeklerde tasarımın bir bileşeni olarak şekillendirilmesi.
Dönemi: Bahar
Teori: 4
Uygulama: 8
Laboratuar: 0
Kredi: 8
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 10