Mimarlık Tarihi II (MMR 223) Ders Detayları

Ders Adı: Mimarlık Tarihi II
Kod: MMR 223
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Selçuk ve Anadolu Selçuk mimarisi; Erken Dönem Osmanlı mimarisi; Rönesans, Barok ve Rokoko mimarileri; Klasik ve Geç Dönem Osmanlı mimarisi; 18.yy ortalarından 19.yy sonlarına kadar uluslararası mimari gelişmeler ve Türkiye'deki yansımaları.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3