Mimarlık Tarihi II (MMR 223) Ders Detayları

Ders Adı: Mimarlık Tarihi II
Kod: MMR 223
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı mimarlık ve yapılı çevredeki gelişim, dönüşüm ve değişimleri Aydınlanma Çağı’ndan 20. yüzyılın ilk yarısına süregelen sosyal, toplumsal, ekonomik, kültürel ve teknolojik bağlamlar ve etkileşimler ışığında irdelemek ve çözümlemektir.
İçerik: Selçuk ve Anadolu Selçuk mimarisi; Erken Dönem Osmanlı mimarisi; Rönesans, Barok ve Rokoko mimarileri; Klasik ve Geç Dönem Osmanlı mimarisi; 18.yy ortalarından 19.yy sonlarına kadar uluslararası mimari gelişmeler ve Türkiye'deki yansımaları.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3