Mimarlık Tarihi I (MMR 122) Ders Detayları

Ders Adı: Mimarlık Tarihi I
Kod: MMR 122
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç:
İçerik: Neolitik dönem ve sonrası gelişmelerle Hitit, Erken Dönem Mezopotamya, Mısır, Miken ve Minova medeniyetlerinde mimari; Antik Dönem Yunan, Helen ve Roma medeniyetlerinde mimari;Bizans ve Ortaçağ (Romanesk ve Gotik) mimarileri.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4