Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları

Ders Adı: Mimari Anlatım Teknikleri II
Kod: MMR 104
Ön Koşul Ders(ler)i: MMR 103 - Mimari Anlatım Teknikleri I
Amaç: Bilgisayar ile (Teknik Resim dilinde) 2 boyutlu mimari Teknik Resim (Proje) çizimlerini yapabilme.
İçerik: “Sayısal Grafik” kavramının tanımı, vektörel çizim mantığı ve disiplininin oluşturulması; Autocad programında 2D komutlarının mimari disiplin içinde örnek bir projenin tasarım ve çizim aşamalarında (plan, kesit ve görünüşler olarak) kullanılması.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6