Toplumsal Yapı ve Mekan İlişkisi (MMR 347) Ders Detayları

Ders Adı: Toplumsal Yapı ve Mekan İlişkisi
Kod: MMR 347
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Kent ve mimarlık alanı ile mekân üretim ve organizasyonlarının toplumsal yapı ve toplumsal değişim süreci ile ilişkisi; Türkiye’de ve Batı’da kent ve mimarlık alanındaki değişimlerin, tarihsel süreç içerisinde ve mekânsal süreçler özelinde toplumsal ilişkiler zemininde karşılaştırılması; kitap bölümlerinden okumalar ve okumalara koşut sinema filmleri.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3