Gündelik Hayat ve Konut (MMR 343) Ders Detayları

Ders Adı: Gündelik Hayat ve Konut
Kod: MMR 343
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Kentlerde; gündelik hayat içerisinde kültürel ve sosyal yaşamda oluşan değişimlerin tartışılması, kültürün toplumsal değişim sürecindeki etkileşim alanlarının konut tasarımına etkilerinin sorgulanması, bu değişimlerin konut-kullanıcı açısından irdelenerek öğrencinin bu konularda görüş oluşturabilecek düzeyde bilgilendirilmesi
İçerik: Konut ve gündelik hayatın karşılıklı etkileşiminden hareketle, konutun mekânsal ve işlevsel özellikleri; kullanıcı profilleri farklı olan değişik niteliklerdeki konutlarda kullanıcılar üzerinden yapılan araştırmalarla konut-kültür ve kimlik ilişkisinin sorgulanması.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3