Peyzaj Tasarımına Giriş (MMR 215) Ders Detayları

Ders Adı: Peyzaj Tasarımına Giriş
Kod: MMR 215
Ön Koşul Ders(ler)i: MMR 103 Mimari Anlatım Teknikleri I; MMR 102 Mimarlıklta Temel Tasarım II
Amaç: Farklı bir meslek disiplini olan peyzaj mimarlığı ile mimarlık tasarım anlayışına katkı sağlamaktır. Ayrıca çevresel sorunların anlaşılması ile problemlerin çözümüne ait çalışmaların değişik ölçeklerde ele alınarak mimarlık ögrencilerine yeni bir pencere açmak.
İçerik: Peyzaj mimarlığı tasarımının, mimari tasarımla bütünleşikliğini sağlayan ana kavramlar.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3