Tarihi Mekanların Analizi (MMR 444) Ders Detayları

Ders Adı: Tarihi Mekanların Analizi
Kod: MMR 444
Ön Koşul Ders(ler)i: MMR 122 - Mimarlık Tarihi I , MMR 223 - Mimarlık Tarihi II
Amaç:
İçerik: Antik dönem, Avrupa ve Türk- İslam dünyasından seçilen tarihi mekanların gelişimi; yapıların işlevlerinin mekana yansımasını aydınlatan kuramsal bilgiler; konut ve yerleşimlerin sosyal ve coğrafi etmenlerle birlikte gelişimi;seçilen yapıların siyasi, sosyo-kültürel, doğal etkenler ile şehir tarihi, mimari ve sanat tarihi açılarından mimari özellikleri. Ön koşul: MMR 221 Mimarlık Tarihi I ve MMR 222 Mimarlık Tarihi II
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3