Mimari Çözümleme Yöntemleri (MMR 422) Ders Detayları

Ders Adı: Mimari Çözümleme Yöntemleri
Kod: MMR 422
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Mimarlığın tasarımı etkileyen etmenlerle nasıl bir yöntem izlenerek elde edileceği; çok kültürlü, çok disiplinli ve çoklu araştırma yöntemleri ve problem çözme yöntemlerinin kullanılması; görsel anlatım ve doğrudan deneyimleme ile tasarım eleştirisi; süreç, strüktür, işlev, biçim, yaratıcılık, bağlam ve eser kavramlarının örneklerle tanımlanması.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3