Çağdaş Strüktür Sistemleri (MMR 334) Ders Detayları

Ders Adı: Çağdaş Strüktür Sistemleri
Kod: MMR 334
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders öncelikli olarak; öğrencilerin var olan binalara ilişkin onarım, yenileme, değiştirme, dönüştürme, ekleme, çıkartma vb. önermelerde bulunabilmeleri için gerekli olan temel kavramları ve strüktür prensiplerini öğrenmelerini amaçlar. Bunların yanı sıra başarılı bina, mekan ve objelerin strüktürlerinin incelenmesi ile proje okuma becerilerinin geliştirilmesi ve tasarımlarında yaratıcı fikirler oluşması amaçlanmaktadır.
İçerik: Strüktür temel kavramları, ilkeleri, yapısal yükler ve strüktürel davranışlar, alternatif strüktürler, örneklerle strüktür incelemesi ve proje okuma, strüktürel ve yapısal uygunluk, alternatif strüktürel önermeler.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3