Tarihi Kentlerde Mekan (MMR 445) Ders Detayları

Ders Adı: Tarihi Kentlerde Mekan
Kod: MMR 445
Ön Koşul Ders(ler)i: MMR 122 - Mimarlık Tarihi I , MMR 223 - Mimarlık Tarihi II
Amaç:
İçerik: Anadolu’daki tarihi kentlerin topoğrafya ile bağlantılı olarak kuruluşu ve gelişimi; Antik dönemden günümüze kadar siyasi, sosyo-kültürel, doğal etkenler ile şehir tarihi, mimari ve sanat tarihi açılarından geçirdikleri değişimler; seçilecek tarihi kentlere dönemsel özellikleri inceleme gezileri yapılması.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3