Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları

Ders Adı: Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan
Kod: MMR 446
Ön Koşul Ders(ler)i: MMR 122 - Mimarlık Tarihi I , MMR 223 - Mimarlık Tarihi II
Amaç: 1-Ticaret ve çarşı kavramlarının tarihi süreç içinde gelişimini ve şehrin fiziksel gelişimine etkisini anlamak, 2- Ticaret bağlantılı olarak farklı işlevlerde mekan oluşumlarını ve tasarımlarını tanımak 3- Günümüzdeki ticaret yapıları ve çevresi ile karşılaştırma becerisi edinmek
İçerik: Antik dönem ve Türk-İslam dünyasında ticaret kavramı ve gelişimi; Anadolu ticaret yollarının kentlere ve mimariye etkileri; küçük el zanaatkarları ile tacir ayrımının mekana yansımasını aydınlatan kuramsal bilgiler; bölgelerarası ticaret ile kentteki üretimi birleştiren bedestenin özellikleri ve çevresindeki hanlar, çarşı ve diğer yapılarla bağlantıları; Anadolu ile Avrupa arasındaki ticaretin etkileşimleri.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3