Çelik Yapılar (MMR 355) Ders Detayları

Ders Adı: Çelik Yapılar
Kod: MMR 355
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Çelik yapı kavramı, malzemesi, üretim biçimleri ve özellikleri, profil en kesitleri; çelik yapının üstün ve zayıf yönleri; birleşim elemanları; çelik yapı elemanları; dolu gövdeli ve boşluklu gövdeli kirişler, düzlem kafes kirişler, mesnetler ve düğüm noktalarının düzenlenmesi; çelik çerçeve oluşturma esasları, stabilite elemanlarını düzenlenmesi; çelik yapıda döşeme sistemleri; tasarım yöntemleri ve yönetmelikler; kaplama elemanları; büyük açıklıklı çelik yapılar; çok katlı çelik yapılar; hafif çelik yapılar.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3