Toplumsal Değişim Kent ve Mimarlık (MMR 514) Ders Detayları

Ders Adı: Toplumsal Değişim Kent ve Mimarlık
Kod: MMR 514
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Kentsel ve mimari ölçekte okumalar ve araştırma; toplumsal yapı ve mekan ilişkisinin interdisipliner bir konu olarak çalışılması; araştırma konusuna ilişkin kuramsal bilgi.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5