Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri (MMR 620) Ders Detayları

Ders Adı: Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri
Kod: MMR 620
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Mimarlık- tasarım-kuram ilişkisinin seçilmiş kaynaklar üzerinden yapılacak anlatımlar ve seminerlerle sorgulanması.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5