Tarihi Yapıları Araştırma Yöntemleri (MMR 519) Ders Detayları

Ders Adı: Tarihi Yapıları Araştırma Yöntemleri
Kod: MMR 519
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Tarihi yapıların restorasyon ve onarım öncesi restitüsyonuna yönelik araştırma yöntemleri; yapıların hukuki durumları ve koruma statüsü ile ilgili bilgilerine ulaşım; sit alanları ve koruma kuramları; yapıların bulundukları bölgenin tarihi, coğrafyası, arkeolojisi, geçirdikleri onarımlar, kullanım amacına yönelik olarak yapılan restorasyonlar hakkında arşiv çalışmaları, araştırma ve yöntemleri; seçilen tarihi yapıların incelenmesi ve değerlendirilmesi.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5