Tasarım ve İletişim (MMR 512) Ders Detayları

Ders Adı: Tasarım ve İletişim
Kod: MMR 512
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: İletişimin hızla geliştiği günümüzde, etkin görsel imaj yaratma çabasının tasarımda oynadığı rol; örneklerle iletişim ve tasarımda kullanılan kuramlar ve yöntemler; disiplinlerarası anlamsal çalışmaların ve günümüz tasarımlarında gelişen eğilimlerin incelenerek tasarımdaki iletişimsel ölçütlerin oluşumunun betimlenmesi; anlamsal çözümleme yapılarak, kültürel kodların ve tasarım-iletişim ölçütlerinin tasarıma iletilişini ve oluşan tasarım dilini araştırma.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5