Tasarımda Gerçeklik ve Düşler (MMR 513) Ders Detayları

Ders Adı: Tasarımda Gerçeklik ve Düşler
Kod: MMR 513
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Tasarımın temsil ediş olarak, doğal olmayan ve düşsel bir varoluş olarak algılandığı ortamın etmenlerinin araştırılması; tasarımın oluşturduğu kimlik, ortaya koyduğu iletişim biçimi ve tasarım arasındaki ilişki; tasarım ürünü, ana tema, iletişim, gelişen ortam ve ortamın etkenleri; işlev ve temsiliyet arasındaki ilişkinin gerçekliği, görüntüye yansıtılışı veya sanatsal / şiirselliğine ilişkin örnek eserler.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5