Mimarlıkta Deneyim ve Tasarım (MMR 312) Ders Detayları

Ders Adı: Mimarlıkta Deneyim ve Tasarım
Kod: MMR 312
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Mimarlığın çok kültürlü, çok disiplinli ve çoklu etkileşim boyutlarının ters okuma yöntemiyle irdelenmesi; araştırma, analiz ve yorumlamalarla, deneyimleme ile tasarımın yerindeliğinin eleştirisi; bağlam ve eser kavramlarının örnekler üzerinden tanımlanması.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3