Yaya Mekanı (MMR 317) Ders Detayları

Ders Adı: Yaya Mekanı
Kod: MMR 317
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Kentle kurulan ilişkide, kültürel doğal ve tarihsel mirasın yerindelikleri üzerinden, mimarlık kültürünün farklı yöntemlerle deneyimlenmesi; deneyimlerin kalıcı hafızaya dönüştürülerek toplumla paylaşılması için kent ve mimarlık belleğinin açığa çıkartılması; kent içi rotalar ve bellek haritası oluşturulması.
İçerik: Yaya mekanı tasarım ölçüt ve ilkeleri
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3