Mimarlık Sanat ve Propoganda (MMR 520) Ders Detayları

Ders Adı: Mimarlık Sanat ve Propoganda
Kod: MMR 520
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç:
İçerik: Mimarlık ve sanatın, antik dönemden itibaren farklı inançlar, amaçlar ve ideolojiler için propaganda aracı olarak kullanılması; konuya ilişkin kuramsal bilgiler ve örnekleri; mimarlık, sanat ve siyaset ilişkisi; mimari eserlerde kullanılan imgelerin yanı sıra resim, afiş, fotoğraf, film, heykel vb. örneklemeler üzerinden kitle kültürü üzerindeki etkinin incelenmesi.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5