Vaziyet Planı İlkeleri (MMR 216) Ders Detayları

Ders Adı: Vaziyet Planı İlkeleri
Kod: MMR 216
Ön Koşul Ders(ler)i: MMR 103 Mimari Anlatım Teknikleri I; MMR 102 Mimarlıklta Temel Tasarım II
Amaç: Peyzaj mimarlığı meslek disiplininin vaziyet planları oluşturulurken, diğer meslek disiplinleri ile etkileşimi ve uygulanabilir estetik projeler elde edilmesi.
İçerik: Mimari tasarımda vaziyet planlamasına çeşitli yaklaşımlar ve planlama tekniklerinin mimari tasarımda uygulanmaları.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3