Mimarlık Araştırmaları (MMR 612) Ders Detayları

Ders Adı: Mimarlık Araştırmaları
Kod: MMR 612
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Mimarlıkta araştırma felsefesini, araştırma alanları, stratejileri ve yöntemleri aralarındaki ilişkileri kavrayarak uygulama becerisini geliştirmek
İçerik: Mimarlıkta araştırma tekniklerine ilişkin kuramların okumalar, anlatımlar ve tartışmalarla tanıtımı; öğrenciler tarafından mimarlık-tasarım-planlama ile ilgili bir araştırma konusu tanımlanması, literatür araştırması ve alan çalışmaları (anket, ölçüm v.b.) yapılarak elde edilen bilgilerin bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi ve yorumlanması.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5