Mimarlık Tasarım Çalıştayı (MMR 611) Ders Detayları

Ders Adı: Mimarlık Tasarım Çalıştayı
Kod: MMR 611
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Çalışılan tez konularına ilişkin yapılan araştırma ve karşılaştırmalar ile elde edilen verilerin ve sonuçların sunulması, tartışılması ve özgün bir metine dönüştürülmesi.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5