Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR 517) Ders Detayları

Ders Adı: Mimarlık Tarihi ve Kuramı I
Kod: MMR 517
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Mimarlık tarihinin, mimarlığın dünyadaki ve ülkemizdeki gelişim sürecinin sosyal, politik ve kültürel bağlamında ele alınarak değerlendirilmesi; mimarlık tarihi ve kuramlarının, mimarlık tarih yazımıyla ilişkili olarak tartışılması.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5