Hücre Tabanlı Sunum Teknikleri (MMR 266) Ders Detayları

Ders Adı: Hücre Tabanlı Sunum Teknikleri
Kod: MMR 266
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Mimari projelerin ifade edilebilmesi için; bilgisayar ortamında kullanılan, hücresel resim düzenleme araçları kullanılarak görseller üretilmesi ve pafta düzeni ile sunumunun sağlanması becerisinin kazandırılmasıdır.
İçerik: İki boyut- “raster” tabanında çalışan dijital araçların kullanımı ile mimari projelerin sunumu. (Presentation of architectural projects with the use of digital equipment that work at 2-D “raster” base.)
Dönemi: Seçmeli
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3