Tasarımda Çevresel Etkiler (MMR 373) Ders Detayları

Ders Adı: Tasarımda Çevresel Etkiler
Kod: MMR 373
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Farklı kentsel yapılı çevrelerdeki planlama, tasarım ve uygulama süreçlerinde ele alınması gerekli bölgesel ve çevresel etkiler; örneklerle göz önüne alınması gereken özellikler .
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3