Kentsel Tasarımın İnformel Hukuku (MMR 492) Ders Detayları

Ders Adı: Kentsel Tasarımın İnformel Hukuku
Kod: MMR 492
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Hukuki kurallar oluşturulmadan, merkezi ve yerel, çeşitli kurumlarda yapılan farklı düzenlemelerle yürütülen kentsel tasarım girişim ve uygulamalarında gözlenen olumlu ve olumsuz gelişmelerin analiz edilmesini, mekansal düzenlemelerde “yazılı olmayan kurallar” derlemesinin yapılabilmesini ve formel süreçlere geçme gereği olan durumlarda, yol gösterici faktörlerin irdelenebilmesini sağlamak.
İçerik: Kent ve yapı ölçeğinde yazılı olmayan kuralların ve düzenlemelerin çeşitliliği; planlama, projelendirme ve uygulama süreçlerindeki fiili konular; gönüllülük, katılım, yaratıcılık, itiraz, arabuluculuk ve müzakere süreçlerinin verimliliğinin arttırılması.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6