Kentsel Tasarımın İnformel Hukuku (MMR 492) Ders Detayları

Ders Adı: Kentsel Tasarımın İnformel Hukuku
Kod: MMR 492
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Kent ve yapı ölçeğinde yazılı olmayan kuralların ve düzenlemelerin çeşitliliği; planlama, projelendirme ve uygulama süreçlerindeki fiili konular; gönüllülük, katılım, yaratıcılık, itiraz, arabuluculuk ve müzakere süreçlerinin verimliliğinin arttırılması.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6