Enerji Etkin Yapı Tasarımı II (MMR 372) Ders Detayları

Ders Adı: Enerji Etkin Yapı Tasarımı II
Kod: MMR 372
Ön Koşul Ders(ler)i: MMR 202 - Mimari Tasarım II
Amaç:
İçerik: Yapının çevresinden etkilenme faktörleri and alınması gereken önlemler; mimari tasarımda uygulama. Ön koşul: MMR 202 Mimari Tasarım II
Dönemi: Seçmeli
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3