Yapılı Çevre Hukuku (MMR 495) Ders Detayları

Ders Adı: Yapılı Çevre Hukuku
Kod: MMR 495
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Yapılı çevreyi tasarlama görevi olan bir mimarın, hukuki konulardaki eksikliği gidermek ve yapılı çevrenin oluşmasına/biçimlenmesine etki eden yasal konuları irdelemek.
İçerik: Yapılı çevrelerin (bölge, kent, kır, mahalle, yapı, altyapı, v.b.) ölçek ve kapsamına göre yasal mevzuatlarının çeşitliliği; planlama, projelendirme ve uygulama süreçlerindeki yasal konular; yapılı çevrenin yönetimi ile ilgili konular.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6