Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (MMR 316) Ders Detayları

Ders Adı: Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
Kod: MMR 316
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Gündemde yoğun olarak yer alan kentsel dönüşüm konusunun yasal, teknik ve yönetsel yönlerini belirlemek ve kentsel dönüşümün mimarlık ortamına olan etkilerini irdelemek.
İçerik: Kentsel dönüşüm uygulamalarının çeşitliliği ve kullanılan kurallar.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3