Mimari Akustik Uygulamaları I (MMR 375) Ders Detayları

Ders Adı: Mimari Akustik Uygulamaları I
Kod: MMR 375
Ön Koşul Ders(ler)i: MMR 202 - Mimari Tasarım II
Amaç:
İçerik: Temel akustik ve mimari akustiğin fiziksel çevre ve mimari tasarımda uygulama alanları. Ön koşul: MMR 202 Mimari Tasarım II
Dönemi: Seçmeli
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3