Mimari Akustik Uygulamaları I (MMR 375) Ders Detayları

Ders Adı: Mimari Akustik Uygulamaları I
Kod: MMR 375
Ön Koşul Ders(ler)i: MMR 202 - Mimari Tasarım II
Amaç:
İçerik: İç mekanda ses ve yankı kontrolü ve tasarımda olumlu ve olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi; doğal ve yapay aydınlatmanın olumlu olumsuz yönlerinin tespit edilmesi ve aydınlatma şekillerinin tasarım amacı ile kullanılabilmesinin sağlanması; yapım ve kullanım aşamasında mimari projelerde alınması gereken teknik önlemler.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3