Mimari Akustik Uygulamaları II (MMR 376) Ders Detayları

Ders Adı: Mimari Akustik Uygulamaları II
Kod: MMR 376
Ön Koşul Ders(ler)i: MMR 202 - Mimari Tasarım II
Amaç:
İçerik: Temel akustik ve mimari akustiğin fiziksel çevre ve mimari tasarımda uygulama projeleri. Ön koşul: MMR 202 Mimari Tasarım II
Dönemi: Seçmeli
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3